همایش جمع بندی یک روزه ادبیات – استاد پازوکی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است
یک‌شنبه 11 اردیبهشت 1401 ساعت 09:00 الی 11:30 کارگاه اول
یک‌شنبه 25 اردیبهشت 1401 ساعت 09:00 الی 11:30 کارگاه دوم