همایش جمع بندی یک روزه دین و زندگی – استاد صائلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401 ساعت 09:00 الی 11:30 کارگاه اول – آیات دهم

سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 ساعت 09:00 الی 11:30 کارگاه دوم – آیات یازدهم