کارگاه یک روزه حل مسائل اقتصاد

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

کارگاه یک روزه حل مسائل اقتصاد
برای همه مسئله های اقتصاد راه حل تستی بلد باش

مدرس علیرضا مختاری
دوشنبه 8 فروردین 1401 از ساعت 10:00

 

*ارائبه تکنیک های تستی برای تمام مسائل
*آموزش تکنیک های محاسباتی