استاد ترابی (کنکور ریاضی انسانی ۱۴۰2)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2850000

استاد ترابی

کنکور ریاضی انسانی

شنبه ها ازساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۱۵

مرداد ۱۴۰1 تا اردیبهشت ۱۴۰2

کلاس آنلاین

محتوای دوره

جلسات آفلاین
1 از 2