دکتر بشیرزاده (کنکور حسابان/ریاضی تجربی 1402)

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2850000 تومان

دکتر بشیرزاده (کنکور حسابان/ریاضی تجربی 1402)

ریاضی تجربی/حسابان

یک شنبه ها از ساعت 14:30 الی 18:15

جمعه‌ها (حل تمرین) از ساعت 15:00 الی 18:00

تیر ۱۴۰1 تا اردیبهشت ۱۴۰2

کلاس آنلاین

توجه آزمون دکتر بشیرزاده در دوره ((حل تمرین کنکور حسابان / ریاضی تجربی)) برگزار می‌گردد