نکته و تست فیزیک – استاد گندمی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
600000 تومان
شروع کنید

استاد گندمی

نکته و تست فیزیک

پنج شنبه ها ساعت 19:00 الی 22:00

به مدت 8 هفته از 16 اردیبهشت 1400

کلاس آنلاین