کلاس های رفع اشکال

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” text_font=”b titr|900|||||||” text_text_color=”#E02B20″ text_font_size=”20px” text_orientation=”center”]ثبت نام کلاس‌های رفع اشکال شب امتحانی[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”]

[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی فیزیک دوازدهم مهندس شهبازی” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی ریاضی تجربی دوازدهم مهندس بشیرزاده” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی ریاضی گسسته دوازدهم مهندس بشیرزاده” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی حسابان دوازدهم مهندس بشیرزاده” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی هندسه دوازدهم مهندس بشیرزاده” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_4,1_4,1_4,1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/” button_text=”آفلاین دوازدهم” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”25px” button_text_color=”#007177″ button_border_width=”0px” button_font=”b titr||||||||” button_icon=”%%198%%” button_icon_color=”#0C71C3″ button_text_shadow_style=”preset1″][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/” button_text=”آفلاین یازدهم” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”25px” button_text_color=”#007177″ button_border_width=”0px” button_font=”b titr||||||||” button_icon=”%%198%%” button_icon_color=”#0bbfbf” button_text_shadow_style=”preset1″][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%87%d9%85/” button_text=”آفلاین دهم” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”25px” button_text_color=”#007177″ button_border_width=”0px” button_font=”b titr||||||||” button_icon=”%%198%%” button_icon_color=”#0cd6d6″ button_text_shadow_style=”preset1″][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/” button_text=”آفلاین دوره اول” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”25px” button_text_color=”#007177″ button_border_width=”0px” button_font=”b titr||||||||” button_icon=”%%198%%” button_icon_color=”#09bdc6″ button_text_shadow_style=”preset1″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_code _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][smartslider3 slider=”16″][/et_pb_code][et_pb_code _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][smartslider3 slider=”17″][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row disabled_on=”off|on|on” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_accordion _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_accordion_item title=”برای مشاهده برنامه کلاس‌ها مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید” open=”on” open_toggle_text_color=”#8300E9″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” closed_toggle_text_color=”#8300E9″ closed_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” border_width_bottom=”0px” toggle_text_color=”#8300E9″ toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دوازدهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

زمان

فیزیک دوازدهم جلسه 1شهبازییکشنبه 19 اردیبهشت  13:00 تا 16:15
فیزیک دوازدهم جلسه 2شهبازیجمعه 24 اردیبهشت  10:00 تا 13:15
فیزیک دوازدهم  جلسه 3شهبازیپنج شنبه 30 اردیبهشت  09:00 تا 12:15
فیزیک دوازدهم  جلسه 4شهبازیجمعه 31 اردیبهشت  09:00 تا 12:15
دین و زندگی دوازدهمصائلییکشنبه 26 اردیبهشت  21:00 تا 23:00
شیمی دوازدهمطهرانیسه شنبه  28 اردیبهشت 09:00 تا 12:00
شیمی دوازدهمحکاکسه شنبه  28 اردیبهشت 14:00 تا 17:00
شیمی دوازدهمرسولیسه شنبه  28 اردیبهشت 15:00 تا 18:15
فلسفه دوازدهممدنیسه شنبه  28 اردیبهشت 19:00 تا 21:00
فیزیک دوازدهمگندمیچهارشنبه 29 اردیبهشت 19:00  تا 22:15
فیزیک دوازدهممدرسه دوستپنج شنبه  30 اردیبهشت 19:00 تا 22:00
ادبیات دوازدهمپازوکییکشنبه 2 خرداد 11:30 تا 13:00
جامعه شناسی دوازدهممختاریدوشنبه  3 خرداد  15:00 تا 16:30
عربی اختصاصی دوازدهممهاجرچهارشنبه  5 خرداد  09:00 تا 10:30
ریاضی دوازدهم تجربیبشیرزادهچهارشنبه  5 خرداد  15:00 تا 18:00
ریاضی گسسته دوازدهمبشیرزادهچهارشنبه 5 خرداد  18:00 تا 21:00
ریاضی دوازدهم تجربیگلزاریچهارشنبه  5 خرداد  15:30 تا 18:30
ریاضی دوازدهم تجربیعالی آذرپنج شنبه  6 خرداد  11:00 تا 14:15
ریاضی دوازدهم تجربیجاماسبیپنج شنبه 6 خرداد  15:30 تا 18:45
ریاضی دوازدهم تجربیبیاتپنج شنبه 6 خرداد  09:00 تا 11:15
ریاضی انسانی دوازدهمترابیشنبه  8 خرداد  15:00 تا 18:15
علوم و فنون دوازدهمجعفرییک شنبه  9 خرداد  15:00 تا 17:00
عربی عمومی دوازدهمترابیدوشنبه  10 خرداد 16:45 تا 18:45
عربی عمومی دوازدهممهاجرسه شنبه  11 خرداد  09:00 تا 10:30
حسابان دوازدهمبشیرزادهچهارشنبه 12 خرداد  15:30 تا 18:45
حسابان دوازدهمگلزاریچهارشنبه  12 خرداد  15:30 تا 18:30
حسابان دوازدهمبیاتپنج شنبه 13 خرداد  09:00 تا 11:15
حسابان دوازدهمجاماسبیشنبه  15 خرداد  15:30 تا 18:45
زیست دوازدهمحسین زادهشنبه  15 خرداد  18:45 تا 21:45
حسابان دوازدهمعالی آذرشنبه  15 خرداد  11:00 تا 14:15
زیست دوازدهمحشم پیشهیکشنبه 16 خرداد  11:00 تا 14:00
زبان انگلیسی دوازدهمقیومیدوشنبه  17 خرداد 18:00 تا 21:00
هندسه دوازدهمبشیرزادهچهارشنبه 19 خرداد  15:30 تا 18:45
فارسی دوازدهمجعفریشنبه  22 خرداد  15:00 تا 17:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”یازدهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

زمان

هندسه آمار یازدهم عقباییسه شنبه  21اردیبهشت 16:00 تا 17:30
فیزیک یازدهم مدرسه دوستشنبه 25اردیبهشت 12:45 تا 14:15
فیزیک یازدهم گندمیشنبه 25اردیبهشت 15:15 تا 16:45
ریاضی تجربی یازدهم آزادهشنبه 25اردیبهشت 20:30 تا 22:20
حسابان یازدهم آزادهشنبه 25اردیبهشت 20:30 تا 22:00
عربی یازدهم مهاجر یکشنبه  26اردیبهشت 19:00 تا 20:30
شیمی یازدهم حکاکیک شنبه 26اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زیست یازدهم اکبرییک شنبه 26اردیبهشت 13:30 تا 15:00
شیمی یازدهمرسولییک شنبه  26اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زبان یازدهم قیومیدوشنبه  27اردیبهشت 14:30 تا 16:00
ریاضی یازدهم تجربیجاماسبیدوشنبه 27اردیبهشت 16:15 تا 17:45
فلسفه یازدهم مدنیدوشنبه  27اردیبهشت 17:00 تا 18:30
عربی یازدهم ترابی دوشنبه 27اردیبهشت 11:00 تا 12:45
جامعه شناسی یازدهم مختاریسه شنبه 28اردیبهشت 19:15 تا 20:45
شیمی یازدهم طهرانیسه شنبه  28اردیبهشت 12:15 تا 13:45
ریاضی یازدهم تجربیبشیرزادهسه شنبه 28اردیبهشت 10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم تجربیبشیرزادهسه شنبه 28اردیبهشت 13:45 تا 15:15
آمارو احتمال یازدهمبشیرزادهسه شنبه 28اردیبهشت 13:45 تا 15:15
هندسه یازدهمبشیرزادهسه شنبه 28اردیبهشت 17:15 تا 18:45
حسابان یازدهم بشیرزادهسه شنبه 28اردیبهشت 10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم تجربیگلزاریچهارشنبه 29اردیبهشت 10:30 تا 12:00
حسابان یازدهمگلزاریچهارشنبه 29اردیبهشت 10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم انسانیبحری چهارشنبه 29اردیبهشت 17:00 تا 18:30
حسابان یازدهم جاماسبیچهارشنبه  29اردیبهشت 17:00 تا 19:00
ریاضی یازدهم انسانیترابیپنج شنبه  30اردیبهشت 15:00 تا 17:00
فیزیک یازدهم شهبازی پنج شنبه  30اردیبهشت 18:45 تا 21:30
ریاضی یازدهم تجربیبیاتپنج شنبه 30اردیبهشت 09:45 تا 11:15
حسابان یازدهم بیاتپنج شنبه 30اردیبهشت 11:30 تا 13:00
آمار و احتمال یازدهمدولت آبادیجمعه 31اردیبهشت 13:15 تا 14:45
زیست یازدهم حشم پیشهدوشنبه  3خرداد 14:30 تا 16:00
هندسه یازدهمدولت آبادیپنج شنبه 6خرداد 13:15 تا 14:45
ادبیات یازدهم انسانیجعفریپنج شنبه 6خرداد 18:45 تا 20:15
ریاضی تجربی یازدهم کرمیپنج شنبه 6خرداد 19:15 تا 20:45
حسابان یازدهم کرمیپنج شنبه 6خرداد 19:15 تا 20:45
زیست یازدهمحشم پیشهدوشنبه  10خرداد 14:30 تا 16:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

زمان

فیزیک دهم مدرسه دوستشنبه 25 اردیبهشت 11:00 تا 12:30
فیزیک دهمگندمی شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
ریاضی دهم آزادهشنبه 25 اردیبهشت 18:45 تا 20:15
شیمی دهمحکاکیک شنبه  26 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
زیست دهم اکبرییک شنبه  26 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
شیمی دهم رسولیسه شنبه 28 اردیبهشت 08:00 تا 10:00
ریاضی دهم بشیرزادهسه شنبه 28 اردیبهشت 12:00 تا 13:30
هندسه دهمبشیرزادهسه شنبه 28 اردیبهشت 15:30 تا 17:00
شیمی دهمطهرانیسه شنبه 28 اردیبهشت 17:15 تا 18:45
ریاضی دهم انسانیبحری چهارشنبه 29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
ریاضی دهم جاماسبیچهارشنبه  29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زیست دهم حشم پیشهدوشنبه  3 خرداد  12:30 تا 14:00
ریاضی دهم کرمیپنج شنبه 6 خرداد  17:30 تا 19:00
زیست دهم حشم پیشهدوشنبه  10 خرداد 12:30 تا 14:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دوره اول” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

زمان

ریاضی ششم بحریدوشنبه 27 اردیبهشت 18:45 تا 20:15
علوم ششم پوشنهچهارشنبه 5 خرداد  11:00 تا 13:00
ریاضی هفتم بحری شنبه 25 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
علوم هفتم پوشنهپنج شنبه 6 خرداد  13:30 تا 15:00
ریاضی هشتم بحری شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
علوم هشتم پوشنهپنج شنبه 6 خرداد  11:30 تا 13:00
ریاضی نهم آرین جاماسبیپنج شنبه 16 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
ریاضی نهم آرین جاماسبیپنج شنبه 30 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
ریاضی نهم عقبائیپنج شنبه 30 اردیبهشت 15:30 تا 18:30
علوم نهم پوشنه پنج شنبه 6 خرداد  15:15 تا 17:15

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row disabled_on=”on|off|off” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_accordion _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_accordion_item title=”برای مشاهده برنامه کلاس‌ها مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید” open=”on” open_toggle_text_color=”#8300E9″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” closed_toggle_text_color=”#8300E9″ closed_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” border_width_bottom=”0px” toggle_text_color=”#8300E9″ toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دوازدهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

فیزیک دوازدهم جلسه 1شهبازییکشنبه19 اردیبهشت 13:00 تا 16:15
فیزیک دوازدهم جلسه 2شهبازیجمعه24 اردیبهشت 10:00 تا 13:15
فیزیک دوازدهم  جلسه 3شهبازیپنج شنبه30 اردیبهشت 09:00 تا 12:15
فیزیک دوازدهم  جلسه 4شهبازیجمعه31 اردیبهشت 09:00 تا 12:15
دین و زندگی دوازدهمصائلی یکشنبه26 اردیبهشت 21:00 تا 23:00
شیمی دوازدهم طهرانیسه شنبه 28 اردیبهشت09:00 تا 12:00
شیمی دوازدهم حکاکسه شنبه 28 اردیبهشت14:00 تا 17:00
شیمی دوازدهم رسولیسه شنبه 28 اردیبهشت15:00 تا 18:15
فلسفه دوازدهم مدنیسه شنبه 28 اردیبهشت19:00 تا 21:00
فیزیک دوازدهم گندمیچهارشنبه29 اردیبهشت19:00  تا 22:15
فیزیک دوازدهم مدرسه دوست پنج شنبه 30 اردیبهشت19:00 تا 22:00
ادبیات دوازدهمپازوکییکشنبه2 خرداد11:30 تا 13:00
جامعه شناسی دوازدهم مختاریدوشنبه 3 خرداد 15:00 تا 16:30
عربی اختصاصی دوازدهم مهاجرچهارشنبه 5 خرداد 09:00 تا 10:30
ریاضی دوازدهم تجربیبشیرزادهچهارشنبه 5 خرداد 15:00 تا 18:00
ریاضی گسسته دوازدهمبشیرزادهچهارشنبه5 خرداد 18:00 تا 21:00
ریاضی دوازدهم تجربیگلزاری چهارشنبه 5 خرداد 15:30 تا 18:30
ریاضی دوازدهم تجربیعالی آذرپنج شنبه 6 خرداد 11:00 تا 14:15
ریاضی دوازدهم تجربیجاماسبیپنج شنبه6 خرداد 15:30 تا 18:45
ریاضی دوازدهم تجربیبیات پنج شنبه6 خرداد 09:00 تا 11:15
ریاضی انسانی دوازدهم ترابی شنبه 8 خرداد 15:00 تا 18:15
علوم و فنون دوازدهم جعفری یک شنبه 9 خرداد 15:00 تا 17:00
عربی عمومی دوازدهم ترابی دوشنبه 10 خرداد16:45 تا 18:45
عربی عمومی دوازدهم مهاجر سه شنبه 11 خرداد 09:00 تا 10:30
حسابان دوازدهم بشیرزادهچهارشنبه12 خرداد 15:30 تا 18:45
حسابان دوازدهم گلزاری چهارشنبه 12 خرداد 15:30 تا 18:30
حسابان دوازدهم بیات پنج شنبه13 خرداد 09:00 تا 11:15
حسابان دوازدهم جاماسبیشنبه 15 خرداد 15:30 تا 18:45
زیست دوازدهم حسین زاده شنبه 15 خرداد 18:45 تا 21:45
حسابان دوازدهم عالی آذر شنبه 15 خرداد 11:00 تا 14:15
زیست دوازدهم حشم پیشه یکشنبه16 خرداد 11:00 تا 14:00
زبان انگلیسی دوازدهم قیومی دوشنبه 17 خرداد18:00 تا 21:00
هندسه دوازدهم بشیرزادهچهارشنبه19 خرداد 15:30 تا 18:45
فارسی دوازدهم جعفریشنبه 22 خرداد 15:00 تا 17:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”یازدهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

هندسه آمار یازدهم عقباییسه شنبه 21اردیبهشت16:00 تا 17:30
فیزیک یازدهم مدرسه دوستشنبه25اردیبهشت12:45 تا 14:15
فیزیک یازدهم گندمیشنبه25اردیبهشت15:15 تا 16:45
ریاضی تجربی یازدهم آزادهشنبه25اردیبهشت20:30 تا 22:20
حسابان یازدهم آزادهشنبه25اردیبهشت20:30 تا 22:00
عربی یازدهم مهاجر یکشنبه 26اردیبهشت19:00 تا 20:30
شیمی یازدهم حکاکیک شنبه26اردیبهشت15:15 تا 16:45
زیست یازدهم اکبرییک شنبه26اردیبهشت13:30 تا 15:00
شیمی یازدهمرسولییک شنبه 26اردیبهشت15:15 تا 16:45
زبان یازدهم قیومیدوشنبه 27اردیبهشت14:30 تا 16:00
ریاضی یازدهم تجربیجاماسبیدوشنبه27اردیبهشت16:15 تا 17:45
فلسفه یازدهم مدنیدوشنبه 27اردیبهشت17:00 تا 18:30
عربی یازدهم ترابی دوشنبه27اردیبهشت11:00 تا 12:45
جامعه شناسی یازدهم مختاریسه شنبه28اردیبهشت19:15 تا 20:45
شیمی یازدهم طهرانیسه شنبه 28اردیبهشت12:15 تا 13:45
ریاضی یازدهم تجربیبشیرزادهسه شنبه28اردیبهشت10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم تجربیبشیرزادهسه شنبه28اردیبهشت13:45 تا 15:15
آمارو احتمال یازدهمبشیرزادهسه شنبه28اردیبهشت13:45 تا 15:15
هندسه یازدهمبشیرزادهسه شنبه28اردیبهشت17:15 تا 18:45
حسابان یازدهم بشیرزادهسه شنبه28اردیبهشت10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم تجربیگلزاریچهارشنبه29اردیبهشت10:30 تا 12:00
حسابان یازدهمگلزاریچهارشنبه29اردیبهشت10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم انسانیبحری چهارشنبه29اردیبهشت17:00 تا 18:30
حسابان یازدهم جاماسبیچهارشنبه 29اردیبهشت17:00 تا 19:00
ریاضی یازدهم انسانیترابیپنج شنبه 30اردیبهشت15:00 تا 17:00
فیزیک یازدهم شهبازی پنج شنبه 30اردیبهشت18:45 تا 21:30
ریاضی یازدهم تجربیبیاتپنج شنبه30اردیبهشت09:45 تا 11:15
حسابان یازدهم بیاتپنج شنبه30اردیبهشت11:30 تا 13:00
آمار و احتمال یازدهمدولت آبادیجمعه31اردیبهشت13:15 تا 14:45
زیست یازدهم حشم پیشهدوشنبه 3خرداد14:30 تا 16:00
هندسه یازدهمدولت آبادیپنج شنبه6خرداد13:15 تا 14:45
ادبیات یازدهم انسانیجعفریپنج شنبه6خرداد18:45 تا 20:15
ریاضی تجربی یازدهم کرمیپنج شنبه6خرداد19:15 تا 20:45
حسابان یازدهم کرمیپنج شنبه6خرداد19:15 تا 20:45
زیست یازدهمحشم پیشهدوشنبه 10خرداد14:30 تا 16:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

فیزیک دهم مدرسه دوستشنبه25 اردیبهشت11:00 تا 12:30
فیزیک دهمگندمی شنبه25 اردیبهشت17:00 تا 18:30
ریاضی دهم آزادهشنبه25 اردیبهشت18:45 تا 20:15
شیمی دهمحکاکیک شنبه 26 اردیبهشت13:30 تا 15:00
زیست دهم اکبرییک شنبه 26 اردیبهشت15:15 تا 16:45
شیمی دهم رسولیسه شنبه28 اردیبهشت08:00 تا 10:00
ریاضی دهم بشیرزادهسه شنبه28 اردیبهشت12:00 تا 13:30
هندسه دهمبشیرزادهسه شنبه28 اردیبهشت15:30 تا 17:00
شیمی دهمطهرانیسه شنبه28 اردیبهشت17:15 تا 18:45
ریاضی دهم انسانیبحری چهارشنبه29 اردیبهشت15:15 تا 16:45
ریاضی دهم جاماسبیچهارشنبه 29 اردیبهشت15:15 تا 16:45
زیست دهم حشم پیشهدوشنبه 3 خرداد 12:30 تا 14:00
ریاضی دهم کرمیپنج شنبه6 خرداد 17:30 تا 19:00
زیست دهم حشم پیشهدوشنبه 10 خرداد12:30 تا 14:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دوره اول” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

ریاضی ششم بحریدوشنبه27 اردیبهشت18:45 تا 20:15
علوم ششم پوشنهچهارشنبه5 خرداد 11:00 تا 13:00
ریاضی هفتم بحری شنبه25 اردیبهشت15:15 تا 16:45
علوم هفتم پوشنهپنج شنبه6 خرداد 13:30 تا 15:00
ریاضی هشتم بحری شنبه25 اردیبهشت17:00 تا 18:30
علوم هشتم پوشنهپنج شنبه6 خرداد 11:30 تا 13:00
ریاضی نهم آرین جاماسبیپنج شنبه16 اردیبهشت13:30 تا 15:00
ریاضی نهم آرین جاماسبیپنج شنبه30 اردیبهشت13:30 تا 15:00
ریاضی نهم عقبائیپنج شنبه30 اردیبهشت15:30 تا 18:30
علوم نهم پوشنه پنج شنبه6 خرداد 15:15 تا 17:15

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

سبد خرید