کلاس های رفع اشکال

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” text_font=”b titr|900|||||||” text_text_color=”#E02B20″ text_font_size=”20px” text_orientation=”center”]ثبت نام کلاس‌های رفع اشکال شب امتحانی[/et_pb_text][et_pb_code _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”]

[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%b4%d9%87%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی فیزیک دوازدهم مهندس شهبازی” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی ریاضی تجربی دوازدهم مهندس بشیرزاده” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی ریاضی گسسته دوازدهم مهندس بشیرزاده” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی حسابان دوازدهم مهندس بشیرزاده” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/courses/%d8%b4%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a8%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7/” button_text=”ثبت نام شب امتحانی هندسه دوازدهم مهندس بشیرزاده” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”16px” button_text_color=”#700050″ box_shadow_style=”preset6″ box_shadow_color=”rgba(224,43,32,0.3)”][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_4,1_4,1_4,1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/” button_text=”آفلاین دوازدهم” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”25px” button_text_color=”#007177″ button_border_width=”0px” button_font=”b titr||||||||” button_icon=”%%198%%” button_icon_color=”#0C71C3″ button_text_shadow_style=”preset1″][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/” button_text=”آفلاین یازدهم” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”25px” button_text_color=”#007177″ button_border_width=”0px” button_font=”b titr||||||||” button_icon=”%%198%%” button_icon_color=”#0bbfbf” button_text_shadow_style=”preset1″][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%87%d9%85/” button_text=”آفلاین دهم” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”25px” button_text_color=”#007177″ button_border_width=”0px” button_font=”b titr||||||||” button_icon=”%%198%%” button_icon_color=”#0cd6d6″ button_text_shadow_style=”preset1″][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_button button_url=”https://besatonline.com/%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84/” button_text=”آفلاین دوره اول” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” custom_button=”on” button_text_size=”25px” button_text_color=”#007177″ button_border_width=”0px” button_font=”b titr||||||||” button_icon=”%%198%%” button_icon_color=”#09bdc6″ button_text_shadow_style=”preset1″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_code _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][smartslider3 slider=”16″][/et_pb_code][et_pb_code _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][smartslider3 slider=”17″][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row disabled_on=”off|on|on” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_accordion _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_accordion_item title=”برای مشاهده برنامه کلاس‌ها مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید” open=”on” open_toggle_text_color=”#8300E9″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” closed_toggle_text_color=”#8300E9″ closed_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” border_width_bottom=”0px” toggle_text_color=”#8300E9″ toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دوازدهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

زمان

فیزیک دوازدهم جلسه 1 شهبازی یکشنبه 19 اردیبهشت  13:00 تا 16:15
فیزیک دوازدهم جلسه 2 شهبازی جمعه 24 اردیبهشت  10:00 تا 13:15
فیزیک دوازدهم  جلسه 3 شهبازی پنج شنبه 30 اردیبهشت  09:00 تا 12:15
فیزیک دوازدهم  جلسه 4 شهبازی جمعه 31 اردیبهشت  09:00 تا 12:15
دین و زندگی دوازدهم صائلی یکشنبه 26 اردیبهشت  21:00 تا 23:00
شیمی دوازدهم طهرانی سه شنبه  28 اردیبهشت 09:00 تا 12:00
شیمی دوازدهم حکاک سه شنبه  28 اردیبهشت 14:00 تا 17:00
شیمی دوازدهم رسولی سه شنبه  28 اردیبهشت 15:00 تا 18:15
فلسفه دوازدهم مدنی سه شنبه  28 اردیبهشت 19:00 تا 21:00
فیزیک دوازدهم گندمی چهارشنبه 29 اردیبهشت 19:00  تا 22:15
فیزیک دوازدهم مدرسه دوست پنج شنبه  30 اردیبهشت 19:00 تا 22:00
ادبیات دوازدهم پازوکی یکشنبه 2 خرداد 11:30 تا 13:00
جامعه شناسی دوازدهم مختاری دوشنبه  3 خرداد  15:00 تا 16:30
عربی اختصاصی دوازدهم مهاجر چهارشنبه  5 خرداد  09:00 تا 10:30
ریاضی دوازدهم تجربی بشیرزاده چهارشنبه  5 خرداد  15:00 تا 18:00
ریاضی گسسته دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 5 خرداد  18:00 تا 21:00
ریاضی دوازدهم تجربی گلزاری چهارشنبه  5 خرداد  15:30 تا 18:30
ریاضی دوازدهم تجربی عالی آذر پنج شنبه  6 خرداد  11:00 تا 14:15
ریاضی دوازدهم تجربی جاماسبی پنج شنبه 6 خرداد  15:30 تا 18:45
ریاضی دوازدهم تجربی بیات پنج شنبه 6 خرداد  09:00 تا 11:15
ریاضی انسانی دوازدهم ترابی شنبه  8 خرداد  15:00 تا 18:15
علوم و فنون دوازدهم جعفری یک شنبه  9 خرداد  15:00 تا 17:00
عربی عمومی دوازدهم ترابی دوشنبه  10 خرداد 16:45 تا 18:45
عربی عمومی دوازدهم مهاجر سه شنبه  11 خرداد  09:00 تا 10:30
حسابان دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 12 خرداد  15:30 تا 18:45
حسابان دوازدهم گلزاری چهارشنبه  12 خرداد  15:30 تا 18:30
حسابان دوازدهم بیات پنج شنبه 13 خرداد  09:00 تا 11:15
حسابان دوازدهم جاماسبی شنبه  15 خرداد  15:30 تا 18:45
زیست دوازدهم حسین زاده شنبه  15 خرداد  18:45 تا 21:45
حسابان دوازدهم عالی آذر شنبه  15 خرداد  11:00 تا 14:15
زیست دوازدهم حشم پیشه یکشنبه 16 خرداد  11:00 تا 14:00
زبان انگلیسی دوازدهم قیومی دوشنبه  17 خرداد 18:00 تا 21:00
هندسه دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 19 خرداد  15:30 تا 18:45
فارسی دوازدهم جعفری شنبه  22 خرداد  15:00 تا 17:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”یازدهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

زمان

هندسه آمار یازدهم  عقبایی سه شنبه  21اردیبهشت 16:00 تا 17:30
فیزیک یازدهم  مدرسه دوست شنبه 25اردیبهشت 12:45 تا 14:15
فیزیک یازدهم  گندمی شنبه 25اردیبهشت 15:15 تا 16:45
ریاضی تجربی یازدهم  آزاده شنبه 25اردیبهشت 20:30 تا 22:20
حسابان یازدهم  آزاده شنبه 25اردیبهشت 20:30 تا 22:00
عربی یازدهم  مهاجر  یکشنبه  26اردیبهشت 19:00 تا 20:30
شیمی یازدهم  حکاک یک شنبه 26اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زیست یازدهم  اکبری یک شنبه 26اردیبهشت 13:30 تا 15:00
شیمی یازدهم رسولی یک شنبه  26اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زبان یازدهم  قیومی دوشنبه  27اردیبهشت 14:30 تا 16:00
ریاضی یازدهم تجربی جاماسبی دوشنبه 27اردیبهشت 16:15 تا 17:45
فلسفه یازدهم  مدنی دوشنبه  27اردیبهشت 17:00 تا 18:30
عربی یازدهم  ترابی  دوشنبه 27اردیبهشت 11:00 تا 12:45
جامعه شناسی یازدهم  مختاری سه شنبه 28اردیبهشت 19:15 تا 20:45
شیمی یازدهم  طهرانی سه شنبه  28اردیبهشت 12:15 تا 13:45
ریاضی یازدهم تجربی بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم تجربی بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 13:45 تا 15:15
آمارو احتمال یازدهم بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 13:45 تا 15:15
هندسه یازدهم بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 17:15 تا 18:45
حسابان یازدهم  بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم تجربی گلزاری چهارشنبه 29اردیبهشت 10:30 تا 12:00
حسابان یازدهم گلزاری چهارشنبه 29اردیبهشت 10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم انسانی بحری  چهارشنبه 29اردیبهشت 17:00 تا 18:30
حسابان یازدهم  جاماسبی چهارشنبه  29اردیبهشت 17:00 تا 19:00
ریاضی یازدهم انسانی ترابی پنج شنبه  30اردیبهشت 15:00 تا 17:00
فیزیک یازدهم  شهبازی  پنج شنبه  30اردیبهشت 18:45 تا 21:30
ریاضی یازدهم تجربی بیات پنج شنبه 30اردیبهشت 09:45 تا 11:15
حسابان یازدهم  بیات پنج شنبه 30اردیبهشت 11:30 تا 13:00
آمار و احتمال یازدهم دولت آبادی جمعه 31اردیبهشت 13:15 تا 14:45
زیست یازدهم  حشم پیشه دوشنبه  3خرداد 14:30 تا 16:00
هندسه یازدهم دولت آبادی پنج شنبه 6خرداد 13:15 تا 14:45
ادبیات یازدهم انسانی جعفری پنج شنبه 6خرداد 18:45 تا 20:15
ریاضی تجربی یازدهم  کرمی پنج شنبه 6خرداد 19:15 تا 20:45
حسابان یازدهم  کرمی پنج شنبه 6خرداد 19:15 تا 20:45
زیست یازدهم حشم پیشه دوشنبه  10خرداد 14:30 تا 16:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

زمان

فیزیک دهم  مدرسه دوست شنبه 25 اردیبهشت 11:00 تا 12:30
فیزیک دهم گندمی  شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
ریاضی دهم  آزاده شنبه 25 اردیبهشت 18:45 تا 20:15
شیمی دهم حکاک یک شنبه  26 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
زیست دهم  اکبری یک شنبه  26 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
شیمی دهم  رسولی سه شنبه 28 اردیبهشت 08:00 تا 10:00
ریاضی دهم  بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 12:00 تا 13:30
هندسه دهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 15:30 تا 17:00
شیمی دهم طهرانی سه شنبه 28 اردیبهشت 17:15 تا 18:45
ریاضی دهم انسانی بحری  چهارشنبه 29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
ریاضی دهم  جاماسبی چهارشنبه  29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زیست دهم  حشم پیشه دوشنبه  3 خرداد  12:30 تا 14:00
ریاضی دهم  کرمی پنج شنبه 6 خرداد  17:30 تا 19:00
زیست دهم  حشم پیشه دوشنبه  10 خرداد 12:30 تا 14:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دوره اول” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

زمان

ریاضی ششم  بحری دوشنبه 27 اردیبهشت 18:45 تا 20:15
علوم ششم  پوشنه چهارشنبه 5 خرداد  11:00 تا 13:00
ریاضی هفتم  بحری  شنبه 25 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
علوم هفتم  پوشنه پنج شنبه 6 خرداد  13:30 تا 15:00
ریاضی هشتم  بحری  شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
علوم هشتم  پوشنه پنج شنبه 6 خرداد  11:30 تا 13:00
ریاضی نهم  آرین جاماسبی پنج شنبه 16 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
ریاضی نهم  آرین جاماسبی پنج شنبه 30 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
ریاضی نهم  عقبائی پنج شنبه 30 اردیبهشت 15:30 تا 18:30
علوم نهم  پوشنه  پنج شنبه 6 خرداد  15:15 تا 17:15

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row disabled_on=”on|off|off” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_accordion _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_accordion_item title=”برای مشاهده برنامه کلاس‌ها مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید” open=”on” open_toggle_text_color=”#8300E9″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” closed_toggle_text_color=”#8300E9″ closed_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” border_width_bottom=”0px” toggle_text_color=”#8300E9″ toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px”][/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دوازدهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

فیزیک دوازدهم جلسه 1 شهبازی یکشنبه 19 اردیبهشت  13:00 تا 16:15
فیزیک دوازدهم جلسه 2 شهبازی جمعه 24 اردیبهشت  10:00 تا 13:15
فیزیک دوازدهم  جلسه 3 شهبازی پنج شنبه 30 اردیبهشت  09:00 تا 12:15
فیزیک دوازدهم  جلسه 4 شهبازی جمعه 31 اردیبهشت  09:00 تا 12:15
دین و زندگی دوازدهم صائلی  یکشنبه 26 اردیبهشت  21:00 تا 23:00
شیمی دوازدهم  طهرانی سه شنبه  28 اردیبهشت 09:00 تا 12:00
شیمی دوازدهم  حکاک سه شنبه  28 اردیبهشت 14:00 تا 17:00
شیمی دوازدهم  رسولی سه شنبه  28 اردیبهشت 15:00 تا 18:15
فلسفه دوازدهم  مدنی سه شنبه  28 اردیبهشت 19:00 تا 21:00
فیزیک دوازدهم  گندمی چهارشنبه 29 اردیبهشت 19:00  تا 22:15
فیزیک دوازدهم  مدرسه دوست  پنج شنبه  30 اردیبهشت 19:00 تا 22:00
ادبیات دوازدهم پازوکی یکشنبه 2 خرداد 11:30 تا 13:00
جامعه شناسی دوازدهم  مختاری دوشنبه  3 خرداد  15:00 تا 16:30
عربی اختصاصی دوازدهم  مهاجر چهارشنبه  5 خرداد  09:00 تا 10:30
ریاضی دوازدهم تجربی بشیرزاده چهارشنبه  5 خرداد  15:00 تا 18:00
ریاضی گسسته دوازدهم بشیرزاده چهارشنبه 5 خرداد  18:00 تا 21:00
ریاضی دوازدهم تجربی گلزاری  چهارشنبه  5 خرداد  15:30 تا 18:30
ریاضی دوازدهم تجربی عالی آذر پنج شنبه  6 خرداد  11:00 تا 14:15
ریاضی دوازدهم تجربی جاماسبی پنج شنبه 6 خرداد  15:30 تا 18:45
ریاضی دوازدهم تجربی بیات  پنج شنبه 6 خرداد  09:00 تا 11:15
ریاضی انسانی دوازدهم  ترابی  شنبه  8 خرداد  15:00 تا 18:15
علوم و فنون دوازدهم  جعفری  یک شنبه  9 خرداد  15:00 تا 17:00
عربی عمومی دوازدهم  ترابی  دوشنبه  10 خرداد 16:45 تا 18:45
عربی عمومی دوازدهم  مهاجر  سه شنبه  11 خرداد  09:00 تا 10:30
حسابان دوازدهم  بشیرزاده چهارشنبه 12 خرداد  15:30 تا 18:45
حسابان دوازدهم  گلزاری  چهارشنبه  12 خرداد  15:30 تا 18:30
حسابان دوازدهم  بیات  پنج شنبه 13 خرداد  09:00 تا 11:15
حسابان دوازدهم  جاماسبی شنبه  15 خرداد  15:30 تا 18:45
زیست دوازدهم  حسین زاده  شنبه  15 خرداد  18:45 تا 21:45
حسابان دوازدهم  عالی آذر  شنبه  15 خرداد  11:00 تا 14:15
زیست دوازدهم  حشم پیشه  یکشنبه 16 خرداد  11:00 تا 14:00
زبان انگلیسی دوازدهم  قیومی  دوشنبه  17 خرداد 18:00 تا 21:00
هندسه دوازدهم  بشیرزاده چهارشنبه 19 خرداد  15:30 تا 18:45
فارسی دوازدهم  جعفری شنبه  22 خرداد  15:00 تا 17:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”یازدهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

هندسه آمار یازدهم  عقبایی سه شنبه  21اردیبهشت 16:00 تا 17:30
فیزیک یازدهم  مدرسه دوست شنبه 25اردیبهشت 12:45 تا 14:15
فیزیک یازدهم  گندمی شنبه 25اردیبهشت 15:15 تا 16:45
ریاضی تجربی یازدهم  آزاده شنبه 25اردیبهشت 20:30 تا 22:20
حسابان یازدهم  آزاده شنبه 25اردیبهشت 20:30 تا 22:00
عربی یازدهم  مهاجر  یکشنبه  26اردیبهشت 19:00 تا 20:30
شیمی یازدهم  حکاک یک شنبه 26اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زیست یازدهم  اکبری یک شنبه 26اردیبهشت 13:30 تا 15:00
شیمی یازدهم رسولی یک شنبه  26اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زبان یازدهم  قیومی دوشنبه  27اردیبهشت 14:30 تا 16:00
ریاضی یازدهم تجربی جاماسبی دوشنبه 27اردیبهشت 16:15 تا 17:45
فلسفه یازدهم  مدنی دوشنبه  27اردیبهشت 17:00 تا 18:30
عربی یازدهم  ترابی  دوشنبه 27اردیبهشت 11:00 تا 12:45
جامعه شناسی یازدهم  مختاری سه شنبه 28اردیبهشت 19:15 تا 20:45
شیمی یازدهم  طهرانی سه شنبه  28اردیبهشت 12:15 تا 13:45
ریاضی یازدهم تجربی بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم تجربی بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 13:45 تا 15:15
آمارو احتمال یازدهم بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 13:45 تا 15:15
هندسه یازدهم بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 17:15 تا 18:45
حسابان یازدهم  بشیرزاده سه شنبه 28اردیبهشت 10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم تجربی گلزاری چهارشنبه 29اردیبهشت 10:30 تا 12:00
حسابان یازدهم گلزاری چهارشنبه 29اردیبهشت 10:30 تا 12:00
ریاضی یازدهم انسانی بحری  چهارشنبه 29اردیبهشت 17:00 تا 18:30
حسابان یازدهم  جاماسبی چهارشنبه  29اردیبهشت 17:00 تا 19:00
ریاضی یازدهم انسانی ترابی پنج شنبه  30اردیبهشت 15:00 تا 17:00
فیزیک یازدهم  شهبازی  پنج شنبه  30اردیبهشت 18:45 تا 21:30
ریاضی یازدهم تجربی بیات پنج شنبه 30اردیبهشت 09:45 تا 11:15
حسابان یازدهم  بیات پنج شنبه 30اردیبهشت 11:30 تا 13:00
آمار و احتمال یازدهم دولت آبادی جمعه 31اردیبهشت 13:15 تا 14:45
زیست یازدهم  حشم پیشه دوشنبه  3خرداد 14:30 تا 16:00
هندسه یازدهم دولت آبادی پنج شنبه 6خرداد 13:15 تا 14:45
ادبیات یازدهم انسانی جعفری پنج شنبه 6خرداد 18:45 تا 20:15
ریاضی تجربی یازدهم  کرمی پنج شنبه 6خرداد 19:15 تا 20:45
حسابان یازدهم  کرمی پنج شنبه 6خرداد 19:15 تا 20:45
زیست یازدهم حشم پیشه دوشنبه  10خرداد 14:30 تا 16:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دهم” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

فیزیک دهم  مدرسه دوست شنبه 25 اردیبهشت 11:00 تا 12:30
فیزیک دهم گندمی  شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
ریاضی دهم  آزاده شنبه 25 اردیبهشت 18:45 تا 20:15
شیمی دهم حکاک یک شنبه  26 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
زیست دهم  اکبری یک شنبه  26 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
شیمی دهم  رسولی سه شنبه 28 اردیبهشت 08:00 تا 10:00
ریاضی دهم  بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 12:00 تا 13:30
هندسه دهم بشیرزاده سه شنبه 28 اردیبهشت 15:30 تا 17:00
شیمی دهم طهرانی سه شنبه 28 اردیبهشت 17:15 تا 18:45
ریاضی دهم انسانی بحری  چهارشنبه 29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
ریاضی دهم  جاماسبی چهارشنبه  29 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
زیست دهم  حشم پیشه دوشنبه  3 خرداد  12:30 تا 14:00
ریاضی دهم  کرمی پنج شنبه 6 خرداد  17:30 تا 19:00
زیست دهم  حشم پیشه دوشنبه  10 خرداد 12:30 تا 14:00

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”دوره اول” open_toggle_text_color=”#f20095″ open_toggle_background_color=”rgba(240,220,0,0.06)” icon_color=”RGBA(0,0,0,0)” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” toggle_level=”h4″ toggle_font=”|800|||||||” toggle_text_align=”center” toggle_font_size=”25px” open=”off”]

عنوان

نام دبیر

روز

تاریخ

ساعت

ریاضی ششم  بحری دوشنبه 27 اردیبهشت 18:45 تا 20:15
علوم ششم  پوشنه چهارشنبه 5 خرداد  11:00 تا 13:00
ریاضی هفتم  بحری  شنبه 25 اردیبهشت 15:15 تا 16:45
علوم هفتم  پوشنه پنج شنبه 6 خرداد  13:30 تا 15:00
ریاضی هشتم  بحری  شنبه 25 اردیبهشت 17:00 تا 18:30
علوم هشتم  پوشنه پنج شنبه 6 خرداد  11:30 تا 13:00
ریاضی نهم  آرین جاماسبی پنج شنبه 16 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
ریاضی نهم  آرین جاماسبی پنج شنبه 30 اردیبهشت 13:30 تا 15:00
ریاضی نهم  عقبائی پنج شنبه 30 اردیبهشت 15:30 تا 18:30
علوم نهم  پوشنه  پنج شنبه 6 خرداد  15:15 تا 17:15

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Shopping Cart