همایش یازدهمی‌ها

شروع کولاکی در کنکور 1401
استاد علی ارسنجانی – مشاوره و برنامه ریز
اصولی ترین شیوه برنامه ریزی
شناخت دقیق جاده کنکور
شناسایی هدف و پیشروی با انگیزه کامل تا انتها
روش های ترک عادات بد
جذاب ترین روش های مطالعه

نقشه موفقیت در کنکور 1401
استاد علی اکبری – مشاوره و برنامه ریز

استراتژی موفقیت در کنکور 1401
استاد محمد ترکمن – مشاوره و برنامه ریز
رازهای رتبه برترها
مرگبارترین اشتباه یک کنکوری

کنکور 1401
استاد مهدی هاتفی – مشاوره و برنامه ریز
استراتژی تو یا دیگران
آنچه در مورد پشتکار نمیدونی

نقشه موفقیت در کنکور 1401 – قسمت 2
استاد علی اکبری – مشاوره و برنامه ریز

استراتژی موفقیت در کنکور 1401
استاد محمد ترکمن – مشاوره و برنامه ریز
رازهای رتبه برترها
مرگبارترین اشتباه یک کنکوری

نقشه موفقیت در کنکور 1401
استاد علی اکبری – مشاوره و برنامه ریز
استراتژی رتبه ساز
پیش بینی مسیر موفقیت در کنکور
مدیریت زمان تا روز کنکور
شناخت پرتکرارترین اشتباهات در سال کنکور

آینده‌ای روشن

استاد محمد ترکمن – مشاوره و برنامه ریز

رازهای رتبه برترها

مرگبارترین اشتباه یک کنکوری

شروع کولاکی در کنکور 1401
استاد علی ارسنجانی – مشاوره و برنامه ریز
اصولی ترین شیوه برنامه ریزی
شناخت دقیق جاده کنکور
شناسایی هدف و پیشروی با انگیزه کامل تا انتها
روش های ترک عادات بد
جذاب ترین روش های مطالعه

کنکور 1401
استاد مهدی هاتفی – مشاوره و برنامه ریز
عادت های مؤثر یک کنکوری