پخش زنده – استاد بغدادچی – کنکور ریاضی تجربی/حسابان