ویتامین 20 – استاد مهاجر (عربی دوازدهم 1403)

یکشنبه ها ساعت 20:15 الی 21:45

کلاس آنلاین

1,000,000 تومان

توضیحات

ویتامین 20: تدریس تشریحی شامل بررسی خط به خط موارد مهم کتاب درسی، آموزش کامل آرایه های ادبی همراه با برگزاری آزمون شبیه ساز و حل نمونه سوال امتحانی به سبک نهایی

ویتامین 20 – استاد مهاجر (عربی دوازدهم 1403)

یکشنبه ها ساعت 20:15 الی 21:45

کلاس آنلاین