پک دروس اختصاصی سال دهم(طرح جهش) – حضوری

شامل دروس:
رشته تجربی: زیست، ریاضی تجربی، فیزیک، شیمی
رشته ریاضی: حسابان، هندسه، فیزیک، شیمی

 

10,000,000 تومان

توضیحات

شامل دروس:
رشته تجربی: زیست، ریاضی تجربی، فیزیک، شیمی
رشته ریاضی: حسابان، هندسه و آماراحتمال، فیزیک، شیمی

 

پس از خرید دوره می‌توانید از بین اساتید، کلاس خود را انتخاب نمایید