پک دروس اختصاصی سال یازدهم(طرح جهش) - حضوری

شامل دروس:
رشته تجربی: زیست، ریاضی تجربی، فیزیک، شیمی
رشته ریاضی: حسابان، هندسه و آماراحتمال، فیزیک، شیمی

+ آزمون گزینه 2 (10مرحله)

8,000,000 تومان

توضیحات

شامل دروس:
رشته تجربی: زیست، ریاضی تجربی، فیزیک، شیمی
رشته ریاضی: حسابان، هندسه و آماراحتمال، فیزیک، شیمی

+ آزمون گزینه 2 (10مرحله)

پس از خرید دوره می‌توانید از بین اساتید، کلاس خود را انتخاب نمایید